Vídeos > Aigua

El vídeo Aigua (2010) articula lletres, animades amb la tècnica de stop-motion, i sons que volen evocar fragments del mar, el riu i un salt d'aigua. La representació de l'aigua se situaria en la frontera entre descripció, reproducció, enregistrament i abstracció.

Les lletres no s'organitzen en paraules per descriure la realitat, sinó que les mateixes lletres volen reproduir-la o recreear-la.