Complexitat del mi i de l’entorn. Inquietud, preguntes i respostes. Ressonàncies que modifiquen el propi cos, el pensar, el sentir i el sentir-se, prenen forma i es reconeixen en les paraules i les imatges que esdevenen matèria entremig de silencis, escolta, mirada, lectura, pensament i imaginació.

Sent objecte o subjecte en entorns i estructures, entre presències i absències, s’entrellacen similituds, diferències, analogies i referències que es concreten i comprenen en el dir, l’escriure, el traçar, l’acolorir i l’esborrar.

En la interconnexió de les capes d’experiència, afloren i se submergeixen successivament paraules i imatges. Un text, una conversa, un argument, una anàlisi, una vivència, es condensen en colors i composicions. La transformació de les imatges remet a noves relacions i tensions que expressa el llenguatge verbal. I les paraules reactiven el llenguatge visual. L’art com a espai, temps i experiència de fluxos perpetus de transvasaments i encreuaments.