Les veus impreses

Les pintures de Les veus impreses (2006) se centren en un dels aspectes que poden enriquir però també dificultar la convivència entre cultures: la coexistència de diferents llengües, representades a través de les lletres de tres alfabets.

Les lletres llatines, àrabs i hebrees estan disposades en els quadres segons un model d’interculturalitat, no d’assimilació ni de multiculturalitat. Cap alfabet predomina per sobre dels altres, tampoc hi ha grups separats de lletres de cadascun dels alfabets sinó que les lletres es combinen prenent igual rellevància, costa destriar quines són dels diferents alfabets.

Les creences, pensaments, desigs, sentiments, converses, veus… en les múltiples llengües, s’han imprès en els paisatges. La natura com a testimoni de la cultura, o si més no de la naturalesa humana. Paisatges il·legibles replens de lletres, silenci incert entre les empremtes de múltiples paraules descompostes.

No hi ha la imatge de la realitat que representa ni cap dels noms que podrien designar-la, però hi ha colors i textures que l’evoquen, i lletres que podrien formar els seus noms. L’herba, el mar, la sorra, la nit i el riu com a testimonis de les converses, discussions, pensaments, dogmes… de cultures i llengües diverses.

Les veus impreses varen formar part de l’exposició “Història d’una convivència”, col·lectiva itinerant a Tortosa, Girona, Lappeenranta (Finlàndia) i Mataró (2006-2007).

Premsa

Portal, L. (11 de gener de 2007). Encreuament de cultures en un projecte gironí-finlandès: hi participen Bayo, Gassiot, Giralt, Merino, Pascual, Perevalsky i Temariz. El Punt.

Artistes gironins reflexionen en una mostra sobre l’encreuament de cultures a la ciutat: l’exposició «Història d’una convivència» s’inaugura a La Mercè i itinerarà fins a Finlàndia. (11 de gener de 2007). Diari de Girona.

Camps, E. (19 de gener de 2007). Sobre les tres impostures: una mostra col·lectiva intenta parlar a Girona sobre els diferents problemes de la convivencia. Diari de Girona.

Els artistes gironins es donen a conèixer a Finlàndia en un projecte d’intercanvi: van inaugurar divendres «Història d’una convivència». (25 de febrer de 2007). El Punt.